Archive for November, 2009

Catatan Tentang Film “2012”

Posted by: ahmadnurcholish on November 25, 2009

Bedah Buku “Metodologi Studi al-Qur’an”

Posted by: ahmadnurcholish on November 18, 2009

Ber-Tuhan ala Einstien

Posted by: ahmadnurcholish on November 3, 2009

Diskusi Publik: “Perang Global Melawan Terorisme”

Posted by: ahmadnurcholish on November 3, 2009